At home – Thuis in 2014

19 april 2014
Springtime flowers. Fountain pen & watercolours.
19 april 2014
Lentebloempjes. Vulpen & aquarel.


21 april 2014
The Soester Duinen were formed in the last ice age, when sand from the North Sea (which lay dry at that time) was blown over the land. Now, it is a kind of beach in the forest. Incredibly, I forgot my watercolours (which I have been carrying in my backpack for years) and had to make it work with blue, red and purple colour pencils. Linework was done with a brushpen, the white sky was made with a gel pen.
21 april 2014
De Soester Duinen werden gevormd in de laatste ijstijd, toen zand van de Noordzee (die toen droog lag) over het land werd geblazen. Nu is het een soort strand in het bos. Mijn aquareldoos, die ik al jaren in mijn rugzak met me meedraag, was ik vergeten, dus ik moest het doen met een rood, blauw en paars potlood. De lijnen zijn getekend met een brushpen, de witte lucht met een gelpen.


11 may 2014
My wife in a typical pose, crocheting a shawl.
11 mei 2014
Mijn vrouw in een karakteristieke houding, een omslagdoek hakend.26 may 2014
My daughter crocheting. Brush pen (the black linework on the first sketch) and watercolours.
26 mei 2014
Mijn dochter aan het haken. Brush pen (de zwarte lijnen op de eerste schets) en aquarel.


20 june 2014
Quick sketches made during a concert of pupils of my daughters guitar teacher.
20 juni 2014
Snelle schetsen gemaakt tijdens een concert van leerlingen van mijn dochters gitaarleraar.20 september 2014
Autumnal sketches made in Horst (Limburg). Pumpkins were drawn with a Sailor fountain pen, landscape was drawn with a brushpen.
20 september 2014
Herfstige schetsen uit Horst (Limburg). Het stilleven met pompoenen is getekend met een Sailor vulpen, het landschap met een brushpen.