Conversation plates – Praatplaten

For Jeelo, I made these wall charts on several themes for different age groups in primary schools.

Voor Jeelo maakte ik deze praatplaten rond verschillende thema’s, voor verschillende leeftijdsgroepen op de basisschool.

Investigate – Onderzoeken

Cooperate – Samenwerken

Care – Zorgen voor elkaar