Culemborg 2011

24 september 2011
View on river Lek near Beusichem. Fountain pen & watercolours.
24 september 2011
Zicht op de Lek in de buurt van Beusichem. Vulpen & aquarel.

29 september 2011
View on Culemborg. When I made this sketch, I was sitting on a mole in the river Lek. Suddenly, I felt the warm breath of a galloway cow. She and her colleagues kept me captive on this mole for a good time before I could make a safe escape. Fountain pen & watercolours.
29 september 2011
Zicht op Culemborg. Ik zat op een krib (strekdam) in de Lek toe ik deze schets maakte. Plotseling voelde ik de warme adem van een gallowayrund in mijn nek. Deze koe en haar soortgenoten hielden me een tijdje gevangen op de krib, voordat ik er langs durfde en veilig ontsnapte. Vulpen & aquarel.


1 october 2011
A new appartment building in my neighborhood. Fountain pen and watercolours.
1 oktober 2011
Een nieuw gebouw bij mij in de buurt. Vulpen en aquarel.