Emma in het ziekenhuis – Emma in the hospital

Children that have to stay in the Emma Children’s Hospital in Amsterdam, receive a little book about Emma, to prepare themselves. Emma has to go to the hospital to have surgery. Children learn about their stay in the hospital: the room, the people they meet, the research, the treatment. The story is written in short 4 line rhymes, by Fleur Verhoeff.

Kinderen die naar het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam moeten, krijgen ter voorbereiding op hun verblijf een boekje over Emma. Emma moet naar het ziekenhuis om te worden geopereerd. Kinderen leren via het boekje over hun verblijf in het ziekenhuis: de kamer, de mensen die ze tegenkomen, het onderzoek, de behandeling. Het verhaal is geschreven in korte, 4-regelige versjes, door Fleur Verhoeff.