Kantoor – Office

I made comics for the employee magazine of the IND (the dutch Immigration and Naturalisation Office). Most of them were about specific IND-issues, but these selected comics are of a more general nature.
Ik heb strips gemaakt voor het personeelsblad van de IND (De Immigratie en Naturalisatie Dienst). De meeste gingen over specifieke IND-onderwerpen, maar deze selectie van strips is geschikt voor een breder publiek.