Kerkrade 2016

23 january 2016
SketchCrawl at the Rolduc Cloister complex in Kerkrade (Netherlands)
23 januari 2016
SketchCrawl in de abdij van Rolduc in Kerkrade

1
Rolduc profile in early morning – Rolduc profiel in de vroege ochtend
2
Street in Kerkrade – Straat in Kerkrade
3
Waiting for fellow sketchers on the cloister square – Wachten op collega schetsers op het plein in de abdij
4
The rococo library – De rococo bibliotheek
5
Window in the library – Raam in de bibliotheek
6
Crypt under the cloister church – Crypte onder de kloosterkerk
7
Sketcher at work in the crypt – Schetster aan het werk in de crypte