Logo design

Some logo designs I made.
Enkele logo-ontwerpen die ik gemaakt heb.

The customer wanted a ‘light and colorful logo’. I made this one, inspired by Leonardo’s ‘Vitruvian Man’ – a little off balance, which fits practice of a psychiatrist.
De klant wilde een ‘licht en kleurrijk logo’. Ik maakte dit ontwerp, geïnspireerd op Leonardo’s ‘Vitruvische Man’ – een tikje uit balans, wat past bij een psychiatrische praktijk.

Logo for a B&B in Culemborg, this logo had to reflect the peaceful, green surrounding where guests could escape their busy life.
Logo voor een B&B in Culemborg. Het logo moest de rust van de groene, landelijke omgeving weergeven, waar gasten kunnen ontsnappen aan hun drukke bezigheden.