Milo & Mila

For ThiemeMeulenhoff, I made a series of comics about Milo & Mila. The comics had to be made around a certain theme.
Voor ThiemeMeulenhoff maakte ik een serie strips met Milo & Mila. De strips moesten aansluiten bij een opgegeven thema.


Money – Geld



Recycling



Internet



Milo wants to be a police dog – Milo wil een speurhond worden



Advertising – Reclame



Magnifying Glass – Vergrootglas