Nederlandse gemeenten – Dutch municipalities

Cartoons can be used to illustrate complex messages, such as these two cartoons for the Association of Dutch Municipilities, used in a report about Municipalities in 2020. Moreover, the message going with first cartoon was politically sensitive: it was about regional cooperation and assignment of specific tasks to municipalities (the assigment was not the issue, it was the denying of tasks). I used a restaurant as a neutral metaphor, but I used the typically dutch town signs to write tasks in it.

Cartoons kunnen gebruikt worden om complexe boodschappen te illustreren, zoals deze twee cartoon voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten, gebruikt in een rapport over Gemeenten in 2020. Bovendien was de boodschap bij de eerste cartoon politiek gevoelig: it ging over regionale samenwerking tussen gemeenten, waarbij gemeenten specifieke taken kregen toebedeeld (het toebedeeld krijgen van taken was niet gevoelig, maar het wegnemen of verplaatsen van taken wel). Ik gebruikte een restaurant als een neutrale metafoor, maar ik gebruikte de Nederlandse plaatsnaamborden om de functies in te schrijven.