Skeleton – skelet

Drawings for ‘Wondering the World’, about the human skeleton.
Tekeningen voor ‘Wondering the World’, over het menselijk skelet.


General drawing of the skeleton; the skeleton with protected organs
Overzicht van het skelet; skelet en de beschermde organen

Different kinds of joints
Verschillende soorten gewrichten

Cut-away drawing of a thigh bone; drawing of the spine with spine cord
Doorsnede van het dijbeen; ruggewervels met ruggenmerg