Summer 2014 – Germany, Denmark, Sweden & Norway

July – august 2014
Sketches from Denmark. Crab remains found in Tårup (fountain pen); rough sea and yellow cliffs in Korsør (brush pen); statue in the park at Frederiksborgen in Hillerød (brushpen).
Juli – augustus 2014
Schetsen uit Denemarken. Resten van krabbetjes gevonden in Tårup (vulpen); ruwe zee en gele kliffen in Korsør (brush pen); beeld in de tuin van Frederiksborgen in Hillerød (brushpen).


July – august 2014
Sketches from Sweden. Beach houses & beach in Åsa; a clear blue sea seen from the isle of Orust; canoeing in a lake near Hindås.
Juli – augustus 2014
Schetsen uit Zweden. Huizen aan het strand en het strand zelf van Åsa; een strakke blauwe zee gezien vanaf het eiland Orust; een kano in het water bij Hindås.


July – august 2014
Sketches from my trip to Norway.
Juli – augustus 2014
Schetsen van de vakantie in Noorwegen.

1
Camping in Røyse

2
Near Flesberg – in de buurt van Flesberg

3
Near Flesberg – in de buurt van Flesberg

4
Hardangerfjord

5
Hardangervidda National Park

6
The Bryggen houses in Bergen – de Bryggen-huizen in Bergen

7
McDonald’s restaurant in Bergen

8
Rocks and trees in Førde – bomen en rotsen in Førde

9A lake on our way to Gaularfjellet – een meer op de weg naar Gaularfjellet

10
Sognefjord near Balestrand – Sognefjord bij Balestrand

11
Sognefjord near Balestrand – Sognefjord bij Balestrand

12
Waiting for the ferry to Hella – wachten op de veerboot naar Hella

13
On our way to Oslo – onderweg naar Oslo

14
View on Oslo from our campsite – zicht op Oslo vanaf de camping

August 2014
Sketches made at Oyten (Germany): storm is coming… and a view from the car (after the storm).

Augustus 2014
Schetsen uit Oyten (Duitsland): de storm komt eraan… uitzicht uit de auto (na de storm).