Top tot Teen

I made illustrations for a card game. The stack of cards can be used for six different games – alle meant to get children moving.
Ik maakte illustratie voor het kaartspel ‘Top tot Teen’. De kaarten kunnen worden gebruikt voor zes verschillende spelletjes – allemaal gericht op het in beweging krijgen van kinderen.