tim_krabbe_v2_02

A few weeks ago, I had to make a portrait of Martin Luther King. I am not very good at portraits, but the portrait of Dr. King really pleased me. So I have tried to capture some likenesses – heavily using photos, for the moment at least. The portrait above will probably not be easily recognised by non-dutch readers. It is a portrait of one of my favourite dutch writers, Tim Krabbé, who recently wrote a book about the Columbine shooting. Tomorrow a portrait of a man that everyone knows.

Een aantal weken geleden moest ik een portret tekenen van Martin Luther King. Ik ben niet goed in het maken van portretten, maar die van Dr. King was geslaagd. Dus ik probeer nu wat meer gelijkenissen te vangen – zwaar leunend op foto’s, voorlopig tenminste. Het portret hierboven is een portret van één van mijn favoriete schijvers, Tim Krabbé, die recent een boek heeft geschreven over de schietpartij in Columbine (‘Wij zijn maar wij zijn niet geschift’). Morgen een ander portret.