obama_klein

Another result of my portrait exercises. I hope you recognise this man.

Een ander resultaat van mijn portret-oefeningen. Ik hoop dat jullie deze man herkennen.