For public health information about a healthy pregnancy, I made a series of drawings. These two are about food: always wash fruits and vegetables, and drink only pastuerized milk.

Voor voorlichting over een gezonde zwangerschap maakte ik een serie tekeningen. Deze twee illustraties gaan over voedsel: was altijd groente en fruit en drink alleen gepasteuriseerde melk.