Two other drawings from a series of illustrations I made for public health information about a healthy prgenancy. The one above shows a pregnant woman with cystitis. The one below shows that if you have a cold sore, don’t kiss the baby.

Twee andere tekeningen uit de serie illustraties die ik maakte voor voorlichting over een gezonde zwangerschap. Op de tekening hierboven zie je een vrouw met een blaasontsteking; de tekening hieronder laat zien dat je de baby niet mag kussen wanneer je een koortslip hebt.