A ‘conversation plate’ about different ways to present yourself (or a subject).

Een praatplaat over verschillende manieren van ‘presenteren’, van jezelf of van een onderwerp/thema.