Yesterday, I went to the Prinses Maxima Centrum (the dutch national centre for treatment of children with cancer) again, for my volunteer work for the ‘Tekenen voor Kinderen’ Foundation. I had some severe competition for the attention of the children, because world famous DJ Armin van Buuren was there to meet children in his fabulous Muziekids studio. Fortunately for me, there were also many children who wanted to have a drawing, like Britt. In the morning, I drew¬† her as SuperBritt, the super heroin that will fight and beat any disease. Britt was also available for photoshoots: first with me, later with Armin. Lucky guys, we are.

Gisteren bezocht ik weer het Prinses Maxima Centrum (het nationale centrum voor de behandeling van kinderen met kanker), voor mijn vrijwilligerswerk voor de Stichting ‘Tekenen voor kinderen’. Ik had geduchte concurrentie voor de aandacht van de kinderen, want ‘s middags kwam Armin van Buuren om kinderen te ontmoeten in zijn fantastische Muziekids-studio. Gelukkig voor mij, waren er ook veel kinderen die een tekening wilden, zoals Britt. ‘s Ochtends tekende ik Britt als SuperBritt, de superheldin die elke ziekte te lijf gaat en verslaat. Britt was ook beschikbaar voor foto-shoots: eerst met mij, later met Armin. Bofkonten zijn we toch.

Thanks to Britt’s mom for the pictures – Dank aan Britts moeder voor de foto’s!