Yesterday was my last drawing day of this year at the Prinses Maxima Centrum, the hospital where children with cancer are treated. I started this volunteer work for the foundation ´Tekenen voor Kinderen´ in June, when the Prinses Maxima Centrum opened its doors. Some 25 artists make drawings for children in 55 hospitals in the Netherlands. The goal of the foundation is to make children forget their illness and to make them happy. The truth is, the children make me happy too. To be continued in the next year!

Gisteren was het alweer mijn laatste tekendag van dit jaar in het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis waar kinderen met kanker worden behandeld. Ik begon met dit vrijwilligerswerk voor de Stichting ´Tekenen voor Kinderen´ in juni, toen het Prinses Maxima Centrum open ging. Ongeveer 25 tekenaars maken tekeningen voor kinderen in 55 ziekenhuizen in Nederland. Het doel van de stichting is om kinderen even hun ziekte te laten vergeten en ze blij te maken. De waarheid is dat de kinderen mij ook blij maken. Wordt vervolgd in 2019!

More info / Meer informatie: klik hier.