Reportage: ORD2018

On 13 june 2018, I made a reportage in drawings during the first day of the ORD2018 (Education Research Days) at the Radboud University in Nijmegen. The ORD2018 organisation had asked me to draw during the day as an alternative to a photographer. At the end of the day, the drawings were shown to the participants during the reception.

Op 13 juni 2018 maakt ik een reportage in tekeningen tijdens de eerste dag van de ORD2018 (Onderwijs Research Dagen) op de Radboud Universiteit in Nijmegen. De organisatie van de ORD2018 had mij gevraagd te komen tekenen als een alternatief voor een fotograaf. Aan het eind van de dag werden de tekeningen opgehangen zodat ze bekeken konden worden tijdens een receptie.

The registration desk where participants checked in.

De registratiedesk waar de deelnemers incheckten.

Key-note speaker during the pre-ORD opening session.

Key-note speaker tijdens de pre-ORD opening.

An old-fashioned school bag – a rare thing among backpacks and blue event bags.

Een ouderwetse schooltas – een zeldzaam ding tussen alle rugzakken en de blauwe evenementtasjes.

 

An attentive listener.

Een aandachtige luisteraar.

One of the objective of the day was to draw during different sessions or workshops. We selected some of them, expecting to show different ways of working – but I ended up with many drawings of people sitting behind tables anyway.

Een van de doelen van de dag was om bij verschillende sessies of workshop te gaan tekenen. Van te voren selecteerden we er een aantal, waarvan we verwachtten verschillende werkvormen te kunnen laten zien – maar uiteindelijk maakte ik toch veel tekeningen van mensen achter tafels.

Participants writing their experiences or definitions (I don’t remember the exact assignment) on a wall chart.

Deelnemers schrijven hun ervaring of definities (ik herinner me niet precies wat de opdracht was) op een poster.

In line for lunch…

In de rij voor de lunch…

Opening session of the ORD2018 for 700 participants.

Opening van de ORD2018, met rond de 700 deelnemers.

A workshop about design teams. Participants discuss about an education problem, being observed by experts.

Een workshop over designteams. Deelnemers bespreken een onderwijsprobleem terwijl ze door experts worden geobserveerd.

 

A round table discussion about different subjects – while I was drawing it was about SVIB (School Video Interactie Begeleiding), a method to help teachers improve their work by filming them and evaluating the footage.

Een rondetafeldiscussie over verschillende onderwerpen – toen ik er tekende ging het over SVIB (School Video Interactie Begeleiding), ofwel: het verbeteren van het werk van onderwijzers door ze te filmen en deze filmpjes te evalueren.

A lighter session: a Pub Quiz.

Een lichtvoetiger sessie: een Pub Quiz.

 

The reception to close the first day of the congress. In de background, you see the screens where my drawings were shown.

De receptie die de eerste dag afsloot. Op de achtergrond kun je de borden zien waar mijn tekeningen te zien waren.

My last drawing of the day, after twelve hours almost non-stop drawing.

Mijn laatste tekening van de dag, na twaalf uur vrijwel zonder onderbreking tekenen.

 

This is an overview of all drawings I made during the day.

Een overzicht van alle tekeningen die ik gedurende de dag maakte.