romeins_badhuis

Two illustrations of Roman Baths, for history lessons. The illustration above shows different kind of baths (steam, hot, cold, outdoor), massage rooms and sporting area. The one below shows the principle of heating in use in Roman baths.

Twee illustraties over Romeinse baden, voor een geschiedenismethode. De illustratie boven laat verschillende baden (stoom, heet, koud, buiten), massageruimte en sportveld zien. De tekening hieronder illustreert het principe van verwarming zoals de Romeinen dat gebruikten in de baden.

romeins_badhuis_2