catacomben

Drawing of Roman catacombs, where the early christians celebrated mass and buried their dead. A drawing for history lessons. Click on the image for a larger version.

Tekening van Romeinse catacomben, waar de eerste christenen de mis vierden en hun doden begroeven. Een tekening voor een geschiedenismethode. Klik op de afbeelding voor een grotere versie.