roman_water_supply_1000px

Two years ago, I made a drawing about the Roman Water Supply. A few weeks ago, I was contacted by Mr. Schram, an expert on Roman water supply (see his website), who pointed at a few mistakes I (and the authors of a history textbook for which I made the drawing) made. He suggested a few changes, and he asked me to make the drawing with english names. As I like history myself and I appreciated the critic, I went to work on all the improvements. So, I don’t think you can find a better overview of Roman Water Supply anywhere else!

Twee jaar geleden maakte ik een tekening over Romeinse waterwerken. Een aantal weken geleden nam de heer Schram contact met me op. Hij is een expert op het gebied van Romeinse waterleiding (zie zijn website) en wees me op een aantal fouten die ik (en de auteurs van de geschiedenismethode waar de tekening voor gebruikt werd) gemaakt had. Hij stelde een aantal verbeteringen voor en vroeg me de tekening met Engelse termen te maken. Omdat ik van geschiedenis houd en zijn kritiek wel kon waarderen, paste ik mijn tekening aan. Dus: je vindt nergens een beter overzicht van de Romeinse waterleiding!