My wife and I are going to visit the International Comics Festival in Angoulême. We arrived in our hotel just in time to make this sketch before it got dark.

Mijn vrouw en ik gaan naar het Internationale Stripfestival in Angoulême. We kwamen op tijd aan in ons hotel om deze tekening te maken voordat het donker werd.