les

Last Friday, I taught some drawing lessons at a primary school, ‘De Flambouw’. The children worked with enthusiasm and concentration –  and they had fun. With the pupils of groups 3-4 (6-8 years) I played a game drawing monsters. Some of the children drew cute little monsters, others turned out to be quite bloodthirsty… In groups 5-6 (8-10 years) we drew comic characters: the meanest character possible, the happiest character possible and many more. In groups 7-8 (10-12 years) we did a life drawing class. Pupils themselves were models and artists, struggling with the poses and the time limits (long for models, short for artists). I had also a lot of fun myself and learnt al lot – I hope to do these kind of activities more often in the future. Thanks to all pupils and teachers of ‘De Flambouw’!

Afgelopen vrijdag gaf ik een aantal tekenlessen op basisschool ‘De Flambouw’. De kinderen werkten met enthousiasme en concentratie – en ze hadden plezier. Met de kinderen uit de groep 3-4 speelde ik een spel waarbij we monsters tekenden. Sommige kinderen tekenden schattige kleine monsters, anderen bleken behoorlijk bloeddorstig… In groep 5-6 tekenden we stripfiguren: het gemeenste figuur, het blijste figuur en nog veel meer. In groep 7-8 deden we een modeltekenles. De leerlingen waren zelf de modellen en tekenaars, worstelend met lastige houdingen en tijdslimieten (lang voor de modellen, kort voor de tekenaars). Ik had zelf ook veel plezier en heb er veel van geleerd – ik hoop in de toekomst vaker dit soort activiteiten te doen. Bedankt aan alle leerlingen en leerkrachten van ‘De Flambouw’!

leerlingen