A drawing showing the four seasons. I made it for biology lessons for the youngest pupils of primary schools.

Een tekening over de vier jaargetijden, gemaakt voor biologielessen voor de jongste leerlingen van de basisschool.