orion_bewegen

It is important for elderly people to keep on moving. In Putten (Netherlands), a gymnastics club a welfare foundation and a physiotherapist worked together to develop an exercise program for seniors. This poster can be used at home, so the people can exercise every day.

Het is belangrijk voor ouderen om in beweging te blijven. In Putten namen een gymnastiekverenging, een welzijnsstichting en een fysiotherapeut het initiatief om een oefenprogramma samen te stellen voor senioren. Deze poster dient als geheugensteun bij de oefeningen, zodat de ouderen iedere dag thuis kunnen oefenen.