Sinterklaas (the dutch Santa) seems to like our picture book ‘Kun jij dit?’ You can buy it here.

Kennelijk vindt Sinterklaas ons prentenboek ‘Kun jij dit?’ wel leuk. Het is hier te koop.