With the high temperatures we are enjoying right now, I expect many people will work in their gardens this weekend. This picture was made for public health information about ‘Healthy Pregnancy’ – wear gloves when you are gardening.

Nu we kunnen genieten van de hoge temperaturen, verwacht ik dat veel mensen dit weekend in de tuin aan de slag gaan. Deze tekening maakte ik voor informatiemateriaal over ‘Gezond Zwanger’ – draag handschoenen bij het tuinieren.