For a school magazine, I had to make a work sheet with a family tree. It was a kind of zen work to do…

Voor een schooltijdschrift moest ik een werkblad maken met een stamboom. Het was een zen-achtig werkje…