akkerleven_bietenteelt_v2

This is a drawing I made for the dutch sugar company Suiker Unie. It illustrates several measures for increasing life in and around the fields where sugar beets are grown. The drawing will be used in an interactive tool for farmers. The drawing follows the seasons, starting top left the autumn before beet seeds are planted (sugar beets are planted once every 4 -5 years in a crop rotation program), when after the harvest of a previous crop, a ‘green manure’ is planted. Counter clockwise through winter, spring (planting seeds) and summer, we arrive at the autumn when beets are harvested. Most measures are about increasing plant and animal life around the fields: stimulating bird life by installing several kinds of nesting boxes, improving insect life by placing insect hotels and increasing plant diversity in borders and along ditches. Other measures can be taken on the field: green manure, lower impact on the soil by reducing tire pressure and no plowing and measures to check on beet growth and plant diseases.

Dit is een tekening die ik gemaakt heb voor de Suiker Unie. De tekening laat een aantal maatregelen zien die het leven voor planten en dieren verbeteren op en rond de akkers waar suikerbieten worden geteeld. De tekening wordt gebruikt in een interactieve tool voor bietentelers. De tekening volgt de seizoenen, vanaf de herfst voorafgaand aan het planten van het bietenzaad (suikerbieten worden eens per 4-5 jaar geplant in een programma van wisselteelt), wanneer er na de oogst van het voorgaande gewas, een groenbemester wordt geplant. Tegen de klok in volgen we dan via de winter, de lente waarin bietenzaad wordt geplant en de zomer en komen aan in de herfst waarin de bieten worden geoogst. De meeste maatregelen hebben betrekking op het leven rond de akker: het stimuleren van vogelleven door het plaatsen van verschillende soorten nestkasten, verbeteren van insectenleven door het plaatsen van insectenhotels en het vergroten van de plantendiversiteit door het aanleggen van kruidenranden en een ander slootkantenbeheer. Andere maatregelen kunnen worden genomen op de akkers zelf: de groenbemester, een lagere impact op de bodem door een lagere bandendruk en eggen in plaats van ploegen en diverse maatregelen voor het vaststellen en bestrijden van plantenziekten.