Yesterday, my drawing friend Ivy and I taught workshops at the Taalklas Houten, where refugee children learn dutch. In the oldest group, we drew 3D-letters – it was not easy for the children, who worked very concentrated. In the youngest group we made origami animals with a moving mouth. One of the girls made up a cruel story about a cat eating a butterfly – a lot of fun, as you will understand! Photos were taken by teachers Monique and Ineke.

Gisteren gaven mijn tekenvriendin Ivy en ik weer workshops in de Taalklas in Houten, waar vluchtelingenkinderen onze taal leren. In de oudste groep gingen we 3D-letters tekenen – niet makkelijk voor de kinderen, die in opperste concentratie aan het werk gingen.  In de jongste groep maakten we origami beesten, waarvan de mond bewogen kon worden. Een van de meisjes bedacht een wreed verhaal over een kat die een vlinder opat – dolle pret, zul je begrijpen. De foto’s zijn gemaakt door de juffen Monique en Ineke.