Last Tuesday, I had my last workshops with the children of the Taalklas in Houten. One and a half year ago, I joined the project ‘Een boek voor jou’, an initiative of Marit Törnqvist. She had the brilliant idea to offer refugee children (mostly from Syria at that time) a book with a selection of stories and illustrations of dutch writers and illustrators in arabic. Writers and illustrators were asked to bring the books to AZCs (Asylum Seekers Centers) and Taalklassen (Language classes) and to make it a special event by giving workshops. I went to the Taalklas in Houten and kept coming back there every month, and I taught some workshops in the AZC in Gorinchem too, almost 20 taken together – often together with my drawing friend Ivy. It was an inspiring adventure: the children were enthusiastic and  the teachers forgave me my lack of pedagogical skills. The Taalklas will be closing its doors soon, else I would have liked to continue there. Thank you, Marit, for your great initiative! Thank you, teachers and Ivy, for helping me! And thank you, children, for being so very sweet and enthusiastic! Continue to do well!

Afgelopen dinsdag had ik mijn laatste workshops bij de kinderen van de Taalklas in Houten. Anderhalf jaar geleden sloot ik me aan bij het project ‘Een boek voor jou’, een initiatief van Marit Törnqvist. Marit had het prachtige idee om een bloemlezing van verhalen en tekeningen van de beste Nederlandse schrijvers en illustratoren in het Arabisch aan te bieden aan vluchtelingenkinderen (de meesten uit Syrië op dat moment). Schrijvers en illustratoren werd gevraagd de boeken naar AZC’s en taalklassen te brengen en om daar een speciale gebeurtenis van te maken door het geven van workshops. Ik ging naar de Taalklas in Houten en bleef er iedere maand terugkomen, en ik gaf een aantal workshops op het AZC in Gorinchem, alles bij elkaar bijna 20 keer – vaak samen met mijn tekenvriendin Ivy. Het was een inspirerend avontuur: de kinderen waren enthousiast en de juffen vergaven mij mijn gebrek aan pedagogische vaardigheden. De Taalklas sluit binnenkort haar deuren, anders had ik er zeker nog willen doorgaan. Dank je wel, Marit, voor je geweldige initiatief! Dank jullie, juffen en Ivy, voor jullie hulp! En dank jullie allemaal, kinderen, dat jullie zo lief en enthousiast zijn geweest! Blijf je best doen!

On the pictures (made by teacher Nabil). Top: The last children of the Taalklas, together with teachers and a helpful mother – Bottom: Me and Ram.

Op de foto’s (gemaakt door meester Nabil). Boven: De laatste kinderen van de Taalklas, samen met de juffen en een hulpvaardige moeder. – Beneden: ik en Ram.