Tag archive for life drawing

Model

Model

A model taking a typical 21st century pose during our life drawing session yesterday. Een model neemt een typisch 21ste eeuwse pose aan tijdens onze modeltekenavond.

Continue reading →

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Best results from yesterday’s life drawing session – first meeting of the year of our little drawing club. De beste resultaten van gisteravond – de eerste modeltekenavond van het jaar van ons tekenclubje.

Continue reading →

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

My best result from Tuesday’s life drawing session. I started painting the shadowed areas, then adding lines with an increasingly darker paint later. Mijn beste resultaat van een modeltekensessie afgelopen dinsdag. Ik schilderde eerst de schaduwgedeelten met een lichte verf, daarna de lijnen met steeds…

Continue reading →

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Two of my best results from a life drawing session last Tuesday. Normally, I start with line drawings, but this time I started the drawing by sketching the dark parts (shadow) of the model with a light colour, and then clarifying the shapes with a…

Continue reading →

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Yesterday, our life drawing club had its first drawing session after the holidays. Here are my best results of the evening, poses of 7-8 minutes. Gisteren kwam ons modeltekenclubje voor de eerste keer na de vakanties weer bij elkaar. Dit zijn mijn beste resultaten van…

Continue reading →

First life sketches – Eerste modelschetsen

First life sketches – Eerste modelschetsen

These are two results of this year’s  first life drawing meeting of our sketching club, yesterday. Dit zijn twee resultaten van de eerste modeltekenavond dit jaar van ons modeltekenclubje, gisteravond.

Continue reading →

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Yesterday, our little life drawing club met again. These are some of my best results. Gisteren kwam ons kleine modeltekenclubje weer samen. Dit zijn een aantal van mijn beste resultaten.  

Continue reading →

A special life drawing session – Een speciale modeltekensessie

A special life drawing session – Een speciale modeltekensessie

Last Tuesday, out life drawing club can together for a sepcial life drawing session. One of our members brought some beautiful, classic dresses. To capture both models and dresses within ten minutes, I had to draw really fast. Afgelopen dinsdagavond, kwam ons modeltekenclubje bij elkaar…

Continue reading →

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

These are two of my best sketches from yesterday evening, when our little life drawing club met again. Dit zijn twee van mijn beste schetsen van gisteravond, toen ons modeltekenclubje weer bij elkaar kwam.

Continue reading →

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

Last Tuesday, we had our first life drawing session of the year. The sketch above was made with a brushpen and watercolours. More sketches? Click here. Afgelopen dinsdag kwam ons modeltekenclubje voor de eerste keer dit jaar bij elkaar. De schets hierboven werd gemaakt met…

Continue reading →

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

Yesterday evening, we had two models in our life drawing club. More: click here. Gisteren hadden we twee modellen in ons modeltekenclubje. Meer: klik hier.

Continue reading →

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

Yesterday, our model drawing club met again. I experimented a bit with colour pencils. You want to see more sketches? Click here. Gisteren kwam ons modeltekenclubje weer samen. Ik experimenteerde wat met kleurpotlood en aquarel. Wil je meer schetsen bekijken? Klik dan hier.

Continue reading →

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Two of my sketches made during the first life drawing session of the season. Our little club meets at a highschool and pupils of the school are our models. Twee van mijn schetsen uit de eerste modeltekensessie van het seizoen. Ons clubje komt bij elkaar…

Continue reading →

Life drawing – Modeltekenen

Life drawing – Modeltekenen

Once a month our life drawing group meets at a school in Culemborg for a life drawing session. Students sit for us in ten minutes poses. Yesterday, I had such a night when all sketches work out well. Eens per maand komt ons tekenclubje samen…

Continue reading →

Life drawing

Life drawing

Last Tuesday, we had a life drawing session with our little skecth club. This is my best result of the evening: a watercolour sketch. Afgelopen dinsdag hadden we weer een modeltekensessie met onze kleine schetsclub. Dit is mijn beste resultaat van de avond: een aquarelschets.

Continue reading →

Nieuw gereedschap – a new tool

Nieuw gereedschap – a new tool

Yesterday, I used my new Sailor fountain pen in our life drawing session. It is a fountain pen with a weird, bent nib, that allows you to draw with very fine as well as very broad lines. I liked it! Gisteren gebruikte ik voor het…

Continue reading →

Model

Model

Two model sketches made last Tuesday, during a session of our own little club of life drawing sketchers. Twee modelschetsen van afgelopen dinsdag, tijdens een sessie van ons kleine modeltekenclubje.

Continue reading →

Life drawing

Life drawing

Two sketches I made during life drawing sessions. The one above was made a few weeks go, the one below last week. Twee schetsen gemaakt tijdens modeltekensessies. De bovenstaande enkele weken geleden, de onderstaande vorige week.

Continue reading →

Model

Model

Last Sunday, I went to a life drawing session in Utrecht. The first part of the session, we had 2 minute poses – the picture above. The second part, we sketched while the model was dancing – slowly, but quick enough if you are drawing!…

Continue reading →

Life drawing

Life drawing

Tuesday evening, we had the first session of our life drawing club after the holidays. These are my best sketches. Dinsdagavond kwam ons modeltekenclubje weer voor het eerst samen sinds de vakantie. Dit zijn mijn beste resultaten.

Continue reading →

Page 1 of 3 1 2 3