regenboog

This drawing was made by my five year old daughter. With an amazing patience she had been drawing for hours… and then her light blue felt tip was empty.

Deze tekening is gemaakt door mijn vijfjarige dochter. Met een verbazend geduld heeft ze een paar uur achterelkaar zitten tekenen… en toen was de lichtblauwe stift op.