Yesterday, I went to the Railway Museum in Utrecht, joining the Utrecht Urban Sketchers. Magnificent machines everywhere, so it wasn’t hard to find some good subjects to draw.

Gisteren ging ik naar het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht, samen met de Utrecht Urban Sketchers. Overal fantastische machines, dus het was niet moeilijk om onderwerpen te vinden om te tekenen.

Thanks to Kitty & Richard for organising so many interesting sketch events – I wish I could join you more often.

Kitty & Richard, bedankt voor het organiseren van zo veel interessante schetsbijeenkomsten – ik wou dat ik er vaker bij kon zijn!