2016_03_27

A sketch of our national flower.

Een schets van onze nationale bloem.