This weekend, I had work to do for the Urban Sketchers Nederland. Friday, I visited Middelburg to prepare the Sketch Day of 18 May with Christien van Driel. She had done her job so well that we had time to sketch. It was very cold, so we made a quick sketch of the Oosterkerk. The huge cupola of the church confuses your sense of scale, dwarfing the houses in front of it.

Het afgelopen weekend had ik werk te doen voor Urban Sketchers Nederland. Vrijdag ging ik naar Middelburg om de Schetsdag van 18 mei voor te bereiden met Christien van Driel. Zij had haar werk zo goed gedaan dat we tijd hadden om nog te tekenen. Het was erg koud, dus we maakten een snelle schets van de Oosterkerk. De reusachtige koepel van die kerk maakt poppenhuisjes van de huizen ervoor en brengt zo je gevoel voor schaal en verhouding in de war.

On Saturday, we had a meeting of the Local Symposium Team in Amsterdam, to prepare the international USk-Symposium in July. Before the meeting, I made this sketch, in very cold conditions. Somehow, drawing keeps me warm.

Op zaterdag hadden we een vergadering van het Local Symposium Team in Amsterdam, ter voorbereiding van het internationale USk-Symposium in juli dit jaar. Voordat de vergadering begon, maakte ik deze schets in de vrieskou. Op een of andere manier houdt tekenen me warm.