This week I will be in Amsterdam for the 10th Urban Sketchers Symposium. as a board member of the Foundation Urban Sketchers Nederland, I have been part of the local organisation team. It is so very exciting! More than 600 sketchers from more than 40 countries have bought passes for the event, but we expect many more ‘freeriding’ sketchers for the open events (we don’t know how many, so that is a bit haunting as well). I have to do a lot of work during the Symposium, but I hope I can at least make one sketch every day.

Deze week ben ik in Amsterdam voor het tiende Urban Sketchers Symposium. Als bestuurslid van de Stichting Urban Sketchers Nederland ben ik onderdeel van het lokale organisatie-team. Het is zo spannend! Meer dan 600 tekenaars uit meer dan 40 landen hebben passen gekocht voor het Symposium, maar we verwachten ook veel ‘free-riders’ voor de open evenementen (we weten niet hoeveel, dus dat is ook een beetje beangstigend). Ik zal veel aan het werk zijn tijdens het Symposium, maar ik hoop ook elke dag minstens één schets te kunnen maken.

Before a board meeting last May in Amsterdam, I made this sketch. Suddenly our mascot Adam walked over it. – Voor een teambijeenkomst in Amsterdam afgelopen mei, maakte ik deze schets. Plotseling liep onze mascotte, Adam, er overheen.