Yesterday, I went to a sketch meeting of the Utrecht Urban Sketchers. Above, you see the Oudegracht (Old Canal).

Gisteren ging ik naar een tekenbijeenkomst van de Utrecht Urban Sketchers. Hierboven zie je een zicht op de Oudegracht.

Before I went to the Oudegracht, I tried my luck again at the spectacular ‘balloon roof’ at Utrecht Central Station. Halfway your drawing, you are dazzled by the roof, but in the end it just looks okay – if I may so say myself.

Voordat ik naar de Oudegracht ging, deed ik een poging om het spectaculaire ballonnendak bij Utrecht Centraal te tekenen. Halverwege mijn tekening duizelde ik van het dak, maar uiteindelijk ziet het er goed uit, al zeg ik het zelf.

A quick sketch of the Mariaplaats on my way to the Oudegracht. Thanks to Kitty and Richard for the organisation. Do you want to see more Utrecht sketches? Click here.

Een snelle schets van de Mariaplaats, onderweg naar de Oudegracht. Kitty en Richard, bedankt voor de organisatie! Wil je meer schetsen uit Utrecht zien? Klik hier.