An illustration I made for a colouring page, about waste separation. PMD means plastic, metal and beverage carton.

Een illustratie die ik maakte voor een kleurplaat over afvalscheiding. PMD staat voor plastic, metaal (blik) en drankkarton.