Last week, I teached ‘Making comics’ at the Kempenhorst College in Oirschot. As a warming-up, we started with life drawing, with decreasing pose times to force pupils to work faster. After that, we practised some character design basics: basic shapes, create an attractive line-up (duo’s) and a ‘splash’-exercise . Finally, the pupils made a short comic of 3 -4 panels. It was fun and surprising to see what they achieved in such a short time.

Vorige week gaf ik een workshop ‘Striptekenen’ op het Kempenhorst College in Oirschot. Als warming-up begonnen we met modeltekenen, met steeds kortere poses om leerlingen te dwingen sneller te werken. Daarna oefenden we met een aantal basisbeginselen van karakterontwerp: basisvormen, maak een aantrekkelijke groep of line-up (duo’s) en een ‘splash’-oefening. Uiteindelijk maakten de leerlingen een korte strip van 3 of 4 plaatjes. Het was leuk en verrassend om te zien wat de leerlingen voor elkaar kregen in zo’n korte tijd.