Yesterday I went to a sketch day of the Gelderland Urban Sketchers in Zutphen. Because it was very hot, we not only looked for beautiful views to sketch, but also for shadow. The sketch above was made in the oddly named Naadzak street, still early in the morning.

Gisteren ging ik naar een schetsdag van de Gelderland Urban Sketchers in Zutphen. Het was erg heet, dus we zochten niet alleen mooie uitzichten om te tekenen, maar ook naar schaduw. De schets hierboven maakte ik in een straatje met de vreemde naam van Naadzak. Het was nog vroeg en koel.

Next stop was the place before the Stedelijk Museum. On the left you see the old City Hall, on the right a part of the Walburgis Church.

De volgende halte was het pleintje voor het Stedelijk Museum. Links het Oude Stadhuis, rechts een deel van de Walburgiskerk.

I crossed the street to draw the entrance of the Stedelijk Museum itself. The tiny figure is drawing friend Sjoukje, just before she fled to a shaded spot.

Ik stak de weg over om de ingang van het Stedelijk Museum zelf te tekenen. Het kleine figuurtje is tekenvriendin Sjoukje, net voordat ze de schaduw opzocht.

 

On the Houtmarkt, there was a big fair. I wanted to draw it because it was so colourful. But because I only found a good place to draw in the plain sunlight, I made a quick sketch with only a few watercolour shadows. Thank you, Ingrid and Gerard, for the organisation and all participants for your company!

Op de Houtmarkt was er een flinke markt. Ik wilde hem graag tekenen omdat het zo lekker kleurrijk was. Ik vond echter alleen een mooie plek om te gaan staan in de volle zon, dus ik maakte een snelle schets met alleen wat schaduwen in aquarel. Ingrid en Gerard, bedankt voor de organisatie; alle deelnemers, bedankt voor de gezelligheid!

A few more sketches: click here/Nog enkele schetsen meer: klik hier.