Reportage: een boom in Druten – a tree in Druten

Op 9 maart 2018 maakte ik tekeningen van het omzagen van een oude, zieke kastanjeboom in Druten.

On 9 march 2018, I made drawings of the cutting down of an old, sick chestnut tree in Druten.

Ik arriveerde om 7 uur ‘s ochtends in Druten. De kastanjeboom stond er nog fier bij, maar het was duidelijk dat hij zwaar aangetast was door een zwam en dat er veel takken dood waren.

I arrived in Druten at 7:00 AM. The chestnut tree was still proudly standing, but you could clearly see it had been affected by fungi and it had many dead branches.

Om half acht werd een hoogwerker afgeleverd. Het wachten was op de houthakkers.

At 7:30 AM, a hydraulic platform was delivered. We just had to wait for the lumberjacks.

Die gingen vanaf acht uur flink aan de slag. De eerste takken vielen met zware dreunen op de straat, waar ze werden opgepikt door deze grijpmachine.

They started the work at 8:00 AM. The first branches fell with heavy thumps on the street, where they were picked up by this machine.

 

De zagers aan het werk. De dode takken kwamen met een geweldige klap op de grond, waar ze in stukken en splinters uit elkaar spatten.

The lumberjacks at work. The dead branches came down with tremedous crashes, exploding in pieces and splinters.

Een tekening vanuit een ander hoek. Ik moest op een veilige afstand blijven. Bovendien was het erg koud, dus ik zocht de zon op – vandaar dat vrijwel alle tekeningen vanaf dezelfde plek zijn gemaakt. Deze tekening maakte ik op een andere plek, maar door de stuiken was er niet veel te zien van de werkzaamheden.

A drawing from another angle. I had to stay at a safe distance. It was also very cold, so I wanted to stay in the sun – that is why most drawings were made from the same position. This drawing was made on another spot, but the bushes obstructed the view on the activities.

Mijn laatste tekening van de dag, rond half een ‘s middags. De boom was de meeste van zijn takken al kwijt; nu was het nog slechts een kwestie van de stam in delen afzagen.

My last drawing of the, around 12:30 PM. The tree had lost almost all of its branches; now it was only a question of sawing off the trunk in pieces

Fotograaf Dave Maas maakte deze foto van mij in actie. Tijdens het tekenen gaat het werk door, natuurlijk. Bij een tekening als de laatste, met de twee machines, betekent het dat de tekening verschillende momenten in één tekening vastlegt. Terwijl ik de tekening inkleur is de situatie weer helemaal anders.

Photgrapher Dave Maas made this picture of me in action. While I am drawing, the work continues, of course. For a drawing like the last one, with the two machines, this means that one drawing is a combination of different moments. And while I apply colours to the sketch, the situation has changed again.