Tag archive for zwartwit

Birds in winter – Vogels in de winter

Birds in winter – Vogels in de winter

Two cartoons I made for biology lessons about animal behaviour. Pigeons stay here in winter, storks go to warmer places. Twee cartoons die ik maakte voor biologielessen over diergedrag. Duiven blijven hier ind e winter, ooievaars gaan naar warmere oorden.

Continue reading →

Waste – Afval

Waste – Afval

An illustration I made for a colouring page, about waste separation. PMD means plastic, metal and beverage carton. Een illustratie die ik maakte voor een kleurplaat over afvalscheiding. PMD staat voor plastic, metaal (blik) en drankkarton.

Continue reading →

Mix

Mix

An illustration for ‘Kind op Maandag’, showing a professor mixing ingredients for a perfect youth. Een illustratie voor ‘Kind op Maandag’, met een professor die ingrediënten voor een perfecte jeugd mixt.

Continue reading →

A lazy day – Een luie dag

A lazy day – Een luie dag

A lazy day… an illustration for an educational magazine. Een luie dag… een illustratie voor een schoolblad.

Continue reading →

Growth – groei

Growth – groei

For biology lessons, I made drawings on the subject of ‘growth  & development’. Below you see a drawing showing the development stages of children, from baby to adolescent. Voor biologielessen maakte ik tekeningen bij het onderwerp ‘groei & ontwikkeling’. Hieronder zie je een tekening die…

Continue reading →

Science – Wetenschap

Science – Wetenschap

A few simple black and white line drawings to illustrate some science experiments – for primary schools. Above, blowing bubbles using different shapes. Below a few experiments with fire and the famous coke-mentos fountain. Een aantal eenvoudige zwartwitte lijntekeningen om leerlingen van de basisschool te…

Continue reading →

Lottery winner – Loterijwinnaar

Lottery winner – Loterijwinnaar

A drawing with the caption ‘Five reasons for not wanting to win a lottery’, for the dutch educational magazine ‘Kind op Maandag’. Een tekening bij de tekst ‘5 redenen om de loterij niet te willen winnen’, voor het onderwijsblad ‘Kind op Maandag’.

Continue reading →

Birds at sea

Birds at sea

For biology lessons about ‘Sea & Beach’, I drew a series of sea birds. Pupils can cut them out and glue them to an emtpy landscape I drew (the landscape is so empty I don’t show it…). Voor biologielessen over ‘Zee & Strand’, tekende ik…

Continue reading →

Black & white

Black & white

Two black & white drawings for ‘Kind op Maandag’, a magazine published by Kwintessens. The drawing above is about dress/cloths, the one below shows a bath house of classical times. Twee zwartwit-illustraties voor ‘Kind op Maandag’, een blad dat wordt uitgegeven door kwintessens. De tekening…

Continue reading →

Happy workers

Happy workers

Two drawings for an educational magazine, showing how happy you can be when you cooperate. For instance: to do nasty, domestic tasks together. Twee tekeningen voor een onderwijstijdschrift, die laten zien hoe blij je kunt worden van samenwerken. Bijvoorbeeld bij het doen van vervelende huishoudelijke…

Continue reading →

Warehouse

Warehouse

CTAC wanted a ‘conversation piece’ about warehouse management for a trade fair. They sent me a long list of activities I had to draw, and a lot of new items were added to it in a meeting. At the bottom of their briefing, they wrote:…

Continue reading →

Gardening

Gardening

A black&white illustration for ‘Kind op Maandag’, an educational magazine. It may be too early for gardening, but this drawing will appear in the issue of May-June. Een zwart-wit illustratie voor ‘Kind op Maandag’, een schooltijdschrift. Het is nu misschien te vroeg voor tuinieren, maar…

Continue reading →

Ieper/Ypres

Ieper/Ypres

Next year, it will be 100 years that the First World War began. Yesterday, the Tour de France organisation presented the route of the 2014 edition, that will commemorate some of the heaviest battles on the western front. For example, the start of the fifth…

Continue reading →

Film drawings

Film drawings

These are drawings I made for animation films. Animation is done ‘by hand’, which means that my drawings are cut out and moved by hand (the hand is part of the film); sometimes digital animation is added. Recently, I have been working on ‘live drawn’…

Continue reading →

Night & Day

Night & Day

Day and night: part of a paper craft assignment in an educational magazine. Dag en nacht: deel van een knutselopdracht in een educatief tijdschrift.

Continue reading →

Black & white

Black & white

A drawing for the magazine ‘Kind op Maandag’. Een tekening voor het blad ‘Kind op Maandag’.

Continue reading →

New baby in town

New baby in town

A drawing for a magazine: a father wants to register the birth of a new baby in the town hall. Een tekening voor het tijdschrift ‘Kind op Maandag’: een vader wil zijn kind aangeven in het gemeentehuis.

Continue reading →

Sinterklaas

Sinterklaas

I had to make a drawing with Sinterklaas (celebrated 5 december) in June… I can’t really say I was in the mood. In juni moest ik een tekening maken van Sinterklaas… Ik kan niet echt zeggen dat ik in de stemming was.

Continue reading →

Lost

Lost

On this drawing you see two explorers in biblical times, looking for a way out of the desert. Op deze tekening zie je twee verkenners uit Bijbelse tijden, op zoek naar een uitweg uit de woestijn.

Continue reading →

Cobra

Cobra

A cobra, drawn for an educational magazine. Een cobra, getekend voor een educatief tijdschrift.

Continue reading →

Page 1 of 3 1 2 3