Mijn blog Berichten van Roger Klaassen

Apeldoorn – again

Apeldoorn – again

Other drawings I made for the community of Apeldoorn. I made a series of images to support a campaign to reduce the number of sick leaves of people working for the community. Stickers are put on coffee machines, on toilet mirrors, etc. You can’t escape them! I hope it works.

Nog eens tekeningen voor de gemeente Apeldoorn. Ik maakte een serie tekeningen voor een campagne om het ziekteverzuim onder werknemers van de gemeente te verminderen. Stickers met de plaatjes worden onder andere op koffiemachines en toiletspiegels geplakt: er is geen ontkomen aan! Ik hoop dat het werkt.

Apeldoorn

Apeldoorn

A drawing for the community of Apeldoorn. It is a cover illustration of a report on assisted living.

Een tekening voor de gemeente Apeldoorn. Het is een omslagtekening voor een rapport over beschermd wonen.

Taalklas Houten

Taalklas Houten

This morning, I gave two drawing workshops in de Taalklas in Houten, a class where refugee children learn the dutch language. The children made tangram-figures, inspired by  ‘Tangramkat’, a picture book made by Maranke Rinck and Martijn van der Linden. The kids really enjoyed the book, making the puzzles and finishing their artwork with crayons. Some of them were already able to write little stories in dutch. More of my colleagues and children book writers are giving workshops for refugee children within the framework of the project ‘Een boek voor jou’, an initiative of Marit Törnqvist. I am happy to participate in this project and to try to have a pleasant and creative time with these children. It was a great morning! Thank you, kids and teachers, and see you later!

Vanochtend gaf ik twee workshops in de Taalklas in Houten, een klas waar vluchtelingenkinderen Nederlands leren. De kinderen maakten tangram-dieren, geïnspireerd op ‘Tangramkat’, een prachtig prentenboek van Maranke Rinck en Martijn van der Linden. De kinderen genoten van het boek, van het maken van tangram-puzzels en van het afwerken van hun kunstwerken met krijtjes of potlood. Sommige van de kinderen waren al in staat kleine verhaaltjes te schrijven in het Nederlands. Meer van mijn collega’s en kinderboekenschrijvers geven workshops voor vluchtelingenkinderen in het kader van het project ‘Een boek voor jou’, een initiatief van Marit Törnqvist. Ik ben blij om mee te kunnen doen in dit project en zo een leuke en creatieve tijd te kunnen verzorgen voor deze kinderen. Het was een mooie ochtend! Dank je wel, kinderen en leerkrachten, en tot ziens!

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about globalisation. My translation: 1) My opinion on globalisation? I have good days and I have bad days. 2) On good days. 3) On bad days.

Een Van Zanten-strip over globalisering, voor het economische tijdschrift ESB.

Spring – Lente

Spring – Lente

Blossoming trees in Culemborg.

Bloeiende bomen in Culemborg.

Waiting room – Wachtkamer

Waiting room – Wachtkamer

A waiting room with some strange patients, drawn for german language lessons.

Een wachtkamer met vreemde patiënten, getekend voor lessen Duits.

Check’d!

Check’d!

This is a cover I made for a thesis. In her PhD project, Iris Groenenberg investigated how ‘underserved groups’ (like immigrants and people with a low social status) can be stimulated to participate in health screenings for cardiometabloic diseases (like heart diseases or diabetes). In the research, she used drawings to make communications with her target groups easier. 11 May, Iris will defend her thesis, and then she will be ‘doctor’, or in english ‘Docotor of Philosophy (PhD)’.

Dit is een omslag die ik maakte voor een proefschrift. Iris Groenenberg onderzocht in haar promotieonderzoek hoe je mensen uit achtergestelde groepen (zoals allochtonen en mensen met een lage sociaal-economische status) kunt stimuleren om mee te doen aan gezondheidsscreenings. Tijdens haar onderzoek gebruikte ze ook tekeningen om de communicatie met haar doelgroepen makkelijker te maken. op 11 mei zal Iris haar proefschrift verdedigen en wordt ze officieel ‘doctor’.

Hartje Haarlem

Hartje Haarlem

Last Sunday, the Urban Sketchers Netherlands had its third National Sketchcrawl in the beautiful city of Haarlem. Around 70 participants could be found in Haarlems city center. Although it was a sunny day, the wind turned a springy Sketchcrawl in something like a polar expedition. The sketch above is a quick sketch of the Saint Bavo cathedral.

Afgelopen zondag hielden de Urban Sketchers Nederland hun derde Nationale Sketchcrawl, in Haarlem deze keer. Je kon zo rond de 70 deelnemers vinden in het centrum van Haarlem. Ondanks de gulle zon, kreeg de schetsdag trekjes van een poolexpeditie door de koude wind. De schets hierboven is een snelle schets van de St. Bavokathedraal.

This sketch took more time, obviously. On spots like this, a drawing just can’t go wrong.

Aan deze schets is duidelijk meer tijd besteed. Op zo’n prachtige plek kan een tekening bijna niet fout gaan.

A final drawing of the typical dutch windmill. Haarlem deserves another visit, it has just too many great top drawing spots for one day. Thank you, Urban Sketchers NL, for the organisation!

Een laatste tekening, van een oer-Hollandse windmolen. Haarlem verdient nog een bezoek, het heeft te veel goede schetsplaatsen voor maar één dag. USK NL, bedankt voor de organisatie!

Anne Frank Krant

Anne Frank Krant

Each year, many dutch schools work with the ‘Anne Frank Krant’ (Anne Frank Journal) on history projects about World War II and the persecution of Jews, and its meaning in modern times. This year, it is 75 years ago that Anne Frank started to write her famous diary, and it is 70 years ago it was published. In this years issue, children from around the world tell about the diaries they keep and the stories they tell. I made these portraits of them. I like it that even after such a long time, Anne Frank is still an example and a source of inspiration.

Elk jaar werken veel scholen in Nederland aan de hand van de ‘Anne Frank Krant’ aan geschiedenisprojecten over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, en de betekenis daarvan in de huidige tijd. Dits jaar is het 75 jaar geleden dat Anne Frank begon aan haar beroemde dagboek, en ia het 70 jaar geleden dat het dagboek werd gepubliceerd. In de editie van dit jaar, vertelt een aantal kinderen van over de hele wereld over hun dagboek en over hun verhalen. Ik tekende hun portretten. Ik vind het mooi dat Anne Frank na zo’n lange tijd nog altijd tot voorbeeld dient en een bron van inspiratie is.

Workshop

Workshop

Last week, I teached ‘Making comics’ at the Kempenhorst College in Oirschot. As a warming-up, we started with life drawing, with decreasing pose times to force pupils to work faster. After that, we practised some character design basics: basic shapes, create an attractive line-up (duo’s) and a ‘splash’-exercise . Finally, the pupils made a short comic of 3 -4 panels. It was fun and surprising to see what they achieved in such a short time.

Vorige week gaf ik een workshop ‘Striptekenen’ op het Kempenhorst College in Oirschot. Als warming-up begonnen we met modeltekenen, met steeds kortere poses om leerlingen te dwingen sneller te werken. Daarna oefenden we met een aantal basisbeginselen van karakterontwerp: basisvormen, maak een aantrekkelijke groep of line-up (duo’s) en een ‘splash’-oefening. Uiteindelijk maakten de leerlingen een korte strip van 3 of 4 plaatjes. Het was leuk en verrassend om te zien wat de leerlingen voor elkaar kregen in zo’n korte tijd.

Playground – Speeltuin

Playground – Speeltuin

A drawing for lessons in which pupils design their own playground.

Een tekening voor lessen, waarin leerlingen hun eigen speeltuin ontwerpen.

Nonverbal communication

Nonverbal communication

I made a series of illustrations for lessons about nonverbal communication. I had fun making this one for the title screen.

Ik maakte een serie illustraties voor lessen over non-verbale communicatie. Ik had wel lol in het maken van deze tekening voor het startscherm.

We are clever – Wij zijn slim

We are clever – Wij zijn slim

Illustration for lessons for the very young children of primary schools. Each chapter is closed with a summary about the lessons learned – illustrated with this drawing.

Een illustratie voor lessen voor de jongste kinderen van de basisschool. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting ‘wat hebben we geleerd?’, geïllustreerd met deze tekening.

SketchCrawl Rotterdam CS

SketchCrawl Rotterdam CS

An article written for the blog of Urban Sketchers Nederland… in dutch only.

Zaterdag 24 februari deed ik mee aan de sketchcrawl van de Urban Sketchers Rotterdam in Rotterdam CS. Er kwamen ruim 20 tekenaars bij elkaar om het architectonische spektakel op papier te kunnen vangen. Het was buiten bijzonder koud en er stond een flinke wind (die door alle hoogbouw uit alle richtingen tegelijk aanviel), dus de meesten van ons zochten een plekje binnen. Ik verzamelde een aantal tekeningen met hetzelfde thema: de stationshal. Het mooie van Urban Sketchersbijeenkomsten vind ik dat hetzelfde onderwerp op zoveel verschillende manieren in beeld wordt gebracht, door heel ervaren tekenaars en beginners.


De eerste tekening is van Anne-Rose Oosterbaan. Een zeer ervaren schetser, ik kom haar overal tegen tijdens Urban Sketchersbijeenkomsten. Zij schildert eerst de kleurvlakken en maakt daarna in razendsnelle halen de tekening. En dat moet ook wel, want het in papier dat zij gebruikt vloeit de inkt heel snel uit.

Carlos Meneses tekent strips, characters en graffiti. Dit was de eerste keer dat hij meedeed aan een Urban Sketchers Sketchcrawl. Hij wil zijn perspectieftekenen verbeteren, om zo zijn strips van betere achtergronden te kunnen voorzien. Voor een eerste poging is het bewonderenswaardig hoe hij de grote hal met zijn moeilijke driekhoekige vorm op papier heeft gekregen. Uit esthetische overwegingen liet hij een vuilnisbak achterwege, maar het is hem vergeven. Voor de longboards of surfplanken die hij maakt mag hij het label ‘100% Made in Aruba’ voeren, zelfs als hij die in Nederland maakt – of dat ook voor deze schets geldt?

De glazen wand met de letters ‘Centraal Station’ en daarachter de Rotterdamse hoogbouw was een terugkerend thema afgelopen zaterdag. Alyce Zandbergen maakte een heel precieze tekening van de letters en de kozijnen in de glaswand van de stationshal en het landschap daarachter. Het contrast tussen voorgrond en achtergrond is prachtig. Bonuspunten voor de mooie, zachte kleuren.


Ivy Aung-Yueng Pui’s schets heeft een vrijwel identiek uitgangspunt als de vorige tekening. Ook hier is het contrast tussen binnen en buiten mooi uitgevoerd. Ivy komt oorspronkelijk uit Hongkong, en voelt zich helemaal thuis tussen de Rotterdamse hoogbouw. Gelukkig had onze trein een fikse vertraging en mochten we er een uur langer blijven.


Richard Venema had vanuit zijn hoekje slechts zicht op de letters ‘Station’. Hij kon zich daarom goed concentreren op het ruimtelijk weergeven van de letters en de stalen frames rond de ramen. Ook Richard moest een uur langer op Rotterdam CS blijven vanwege een wisselstoring. Dat had nog extra schetsen op kunnen leveren, maar helaas – het was te gezellig.


Jeffrey de Bruin maakte een schets met het VVV-kantoor in een hoek van de stationshal. Mede doordat hij zijn schetsboekje staand gebruikte, komt de duizelingwekkende hoogte van de hal goed over.


Dit is mijn eigen schets van de stationshal. De zigzaglijn van het dak, binnen en buiten, spiegelingen en transparanties maakten het een lastig klusje. In tegenstelling tot Carlos heb ik de vuilnisbak op de voorgrond niet achterwege gelaten, maar had dat uit esthetische overwegingen misschien ook moeten doen.


En jazeker, er waren ook mensen die de kou trotseerden en naar buiten gingen. Eén van deze dappere bikkels was Judith Spijk. Nu hoorde ik van haar dat ze gewapend was met heel speciale handschoenen waarmee ze haar tekengereedschap klemvast vast heeft, maar desondanks: respect. En een mooie schets ook!


De onvermijdelijke groepsfoto. Sommigen van ons laten trots hun schetsboek zien, anderen houden de handen liever warm in de zakken. Voor beide mogelijkheden heb ik begrip.
Natuurlijk zijn er nog veel meer tekeningen gemaakt – mijn excuses aan iedereen die niet aan bod is gekomen in mijn verslag. Veel ervan zijn te zien op de Facebook-pagina van de Urban Sketchers Rotterdam.

Miryam & Jeffrey, bedankt voor de organisatie!

Rotterdam CS

Rotterdam CS

Last Saturday, I joined the Urban Sketchers Rotterdam for a sketchcrawl in and around Rotterdam Central Station. This is a view made inside the station… outside, it was very cold and windy. The building has a spectacular, triangular shape, which adds to the dramatic composition of this sketch.

Afgelopen zaterdag deed ik mee met de schetsdag op Rotterdam Centraal Station, met de Urban Sketchers Rotterdam. Dit is een uitzicht vanuit het station… buiten was het erg koud en winderig. Het gebouw heeft een spectaculaire, driehoekige vorm, die deze schets een dramatische compositie geeft.

A view of the central hall of the station.

Een overzicht van de stationshal.

Before the start of the actual sketchcrawl, I made a sketch outside, on the Weena. I thought I had found a sheltered spot, but because of the high buildings, wind blew from all directions. One of the coldest sketches I ever made.

Voor de start van de schetsmiddag, maakte ik wel een schets buiten, op het Weena. Ik dacht een beschut plekje te hebben gevonden, maar door de hoge gebouwen waaide de wind van alle kanten. Eén van mijn koudste schetsen ooit.

Rotterdam CS from the outside, drawn from a warm café.

Rotterdam CS van de buitenkant, getekend vanuit een warm café.

More sketches I made can be seen here. – Meer schetsen die ik gemaakt heb kun je hier bekijken.

Google

Google

An illustration for primary school lessons about Google search strategies. When I was in primary school, we had to work with boxes with handwritten cards, sorted by subject, referring to books on that specific subject. It sounds like the Middle Ages now.

Een illustratie voor lessen over zoekstrategieën in Google, voor de basisschool. Toen ik op de basisschool zat, werkten we met kaartenbakken met daarin op onderwerp gesorteerde, handgeschreven kaartjes, die weer naar boeken over dat onderwerp verwezen. Het klinkt nu als de Middeleeuwen.

Flowers – Bloemetje

Flowers – Bloemetje

Flowers for the followers of my blog.

Een bloemetje voor de volgers van mijn blog.

Koning Wonderbaar

Koning Wonderbaar

For the magazine ‘Kind op Maandag’ I drew a comic about a strange king; the story was written by Erik Idema.

Voor het tijdschrift ‘Kind op Maandag’ tekende ik een strip over een vreemde koning; het verhaal werd geschreven door Erik Idema.

Spring in the air

Spring in the air

Today we suddenly had unusually high temperatures. I made my first ‘warm’ drawing of the year sitting on the bench in front of our house.

Vandaag hadden we ineens ongewoon hoge temperaturen. Ik zat lekker op het bankje voor ons huis in de zon en maakte deze eerste ‘warme’ schets van het jaar.

Oude Hortus, Utrecht

Oude Hortus, Utrecht

Yesterday, I joined the Urban Sketchers Utrecht for a sketchcrawl in the ‘Oude Hortus’, part of the University Museum Utrecht. Above, you see a view of the greenhouse, below you see a sketch of one of the plants. The greenhouse was a so-called ‘cold greenhouse’, without a heating, so even if it wasn’t as cold as outside, it was winter. I have to go back there later this year to sketch some flowering plants. I also visited the exhibition building of the University Museum, with lots of old scientific instruments, animal and human skeletons and organs on formaldehyd. Worth a visit!

Gisteren deed ik mee aan de schetsmiddag van de Urban Sketchers Utrecht in de Oude Hortus, onderdeel van het Universiteitsmuseum Utrecht. Boven zie je een schets van een van de kassen, hieronder zie je een schets van een plant in de kas. De kas was een ‘koude kas’, zonder verwarming dus, en ookal was het er niet zo koud als buiten, het was er wel winter. Ik moet er later dit jaar nog eens naartoe voor bloesem en bloeiende planten. Ik bezocht ook het tentoonstellingsgebouw van het Universiteitsmuseum, met oude wetenschappelijke instrumenten, skeletten van dieren en mensen, en organen op sterk water. Een bezoekje waard!

Page 1 of 43 1 2 3 4 5 ... Last →