Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 2

Trainspotting – Treinen kijken

Trainspotting – Treinen kijken

Yesterday, I went to the Railway Museum in Utrecht, joining the Utrecht Urban Sketchers. Magnificent machines everywhere, so it wasn’t hard to find some good subjects to draw.

Gisteren ging ik naar het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht, samen met de Utrecht Urban Sketchers. Overal fantastische machines, dus het was niet moeilijk om onderwerpen te vinden om te tekenen.

Thanks to Kitty & Richard for organising so many interesting sketch events – I wish I could join you more often.

Kitty & Richard, bedankt voor het organiseren van zo veel interessante schetsbijeenkomsten – ik wou dat ik er vaker bij kon zijn!

Joe Jackson

Joe Jackson

Yesterday, my wife and I went to a concert of Joe Jackson in Utrecht. While the audience has been growing old and gray, Joe Jackson was as energetic as ever.

Gisteren gingen mijn vrouw en ik naar een concert van Joe Jackson in Utrecht. Het publiek wordt oud en grijs, maar Joe Jackson was net zo energiek als altijd.

Medemblik

Medemblik

This is a steam driven pump, used to pump water from ships that were hit by bombs during the second wold war. It was built in 1940 and it is the only remaining machine of this kind in the world. I drew it last Saturday, during a Sketch Day of Urban Sketchers Nederland, at the Stoommachinemuseum (Steam Engine Museum) in Medemblik. Below, you see another steam engine (called ‘Koos’) and some pictures form an ‘urban sketching workshop’ I taught to eight enthusiastic children.

Hierboven zie je een stoomaangedreven pomp, die gebruikt werd om water uit schepen te pompen die door bommen werden getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gebouwd in 1940 en dit is de enige overgebleven machine in zijn soort in de wereld. Ik tekende hem afgelopen zaterdag tijdens een schetsdag van Urban Sketchers Nederland, in het Stoommachinemuseum in Medemblik. Hieronder zie je nog een andere machine (hij heet ‘Koos’) en daaronder een paar foto’s van een ‘urban sketching workshop’ die ik gaf aan acht enthousiaste kinderen.

A machine called Koos – Een machine met de naam Koos
Pictures of my workshop/Foto’s van mijn workshop (foto’s: Ruud Otten/Harry de Bles)
Prices & Value – Prijzen & waarde

Prices & Value – Prijzen & waarde

Black&white illustrations for lessons about ‘prices’ and ‘value’.

Zwartwit illustraties voor lessen over ‘prijzen’ en ‘waarde’.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, this time about ‘costs of raw materials’. My translation: 1) Environmental damage caused by extraction and production of raw materials, is invisible in product prices. I took a look at my clothes. 2) Acryl or fleece: fossil sources, plastic fibres in enviroment; Cotton: high water usage, lots of pesticides and chemicals are used; Wool: lots of farmland used, use of chemicals during processing; Polyester: fossil sources, use of chemicals, plastic fibres in environment; Leather: use of chemicals during processing. 3) Fortunately, the underwear I wear is organic, from a renewable source – my own garden.

Een Van Zanten-strip voor het economische maandblad ESB, deze keer over de (soms onzichtbare) kosten van grondstoffen.

Het Nut

Het Nut

These are two premises of Het Nut in Beesd, both very beautiful locations for meetings, training, events and workshops. I was very much impressed also by the interior: a comfortable crossing of businesslike and homely styles. Below, you can see a map I made to show parking facilities near the buildings.

Dit zijn de twee panden van Het Nut in Beesd, twee prachtige locaties voor vergaderingen, cursussen, evenementen en workshop. Ik was ook erg onder de indruk van de inrichting: een comfortabele kruising van zakelijk en huiselijk. Hieronder zie je een plattegrond die ik maakte om de parkeergelegenheden in de buurt te laten zien.

Riddeck & Rota

Riddeck & Rota

I have been working on illustrations for lessons german, called Zugspitze. One part of the lessons is a series of radio plays about inspector Riddeck and his clever assistant Rota. The investigations of Riddeck and Rota always take place on touristic spots in Germany: Berlin, the Oktoberfesten in München or Neuschwanstein Castle. Above, you see a movie-poster like drawing for the book cover (with a Berlin skyline), below you see some illustrations from the various stories.

Ik maak al een tijdje illustraties voor de Duitse taalmethode Zugspitze. Een deel van deze methode bestaat uit een serie hoorspelen rond inspecteur Riddeck en zijn pientere assistente Rota. De onderzoeken van Riddeck en Rota spelen zich af op toeristische trekpleisters in Duitsland, zoals Berlijn, de Oktoberfesten in München of op het Slot Neuschwanstein. Hierboven zie je de filmposter-achtige tekening voor het boekomslag (met een Berlijnse skyline), hieronder enkele illustraties uit de verschillende verhalen.

Prinses Máxima Centrum

Prinses Máxima Centrum

As you might know, I go to the Prinses Máxima Centrum (the national center for treatment of children with cancer) every two weeks, to make drawings for the children. I meet children that surprise me with their joy of life and their resilience. Yesterday, I met N. for a second time. When I make a drawing, I always start with a quick pencil sketch that I show to the children for ‘approval’. The first time I made a drawing for N., I didn’t know she has a very bad eyesight (she has a tumor affecting the optic nerve). She approved my sketch, and only when I finished the drawing and she put her nose on the paper to see it, I realised that she couldn’t have seen my sketch at all. N. is an aerospace enthusiastic, she is a huge fan of dutch astronaut André Kuipers and she loves the rocket from the Tintin comics (the subject of my firts drawing). Yesterday, I drew my version of the ISS, the International Space Station, the holiday destination of her dreams.

Zoals jullie misschien weten, bezoek ik elke twee weken het Prinses Máxima Centrum (het nationale centrum voor onderzoek naar en behandeling van kinderen met kanker), om tekeningen te maken voor de kinderen. Ik kom daar kinderen tegen die me verrassen door hun levenslust en hun veerkracht. Gisteren zag ik N. voor de tweede keer. Als ik een tekening maak, begin ik eerst met een snelle schets in potlood, die ik de kinderen laat zien ‘ter goedkeuring’. De eerste keer dat ik tekende voor N., wist ik niet dat zij slecht ziet (ze heeft een tumor die de werking van de oogzenuw aantast). Ze keurde de schets goed, en pas toen ik de tekening klaar had en ze hem vlak voor haar neus hield om hem te kunnen bekijken, realiseerde ik me dat ze niets van mijn schets had kunnen zien. N. is een ruimtevaartenthousiasteling, ze is een grote fan van André Kuipers en ze is dol op de raket uit Kuifje (het onderwerp van mijn eerste tekening). Gisteren tekende ik voor haar mijn versie van het ISS, het internationale ruimtestation, haar gedroomde vakantiebestemming.

Vaticaan – Vatican

Vaticaan – Vatican

Today in the Vatican, a Sexual Abuse Summit begins.

Vandaag begint in het Vaticaan een top over seksueel misbruik binnen de kerk.

Van Zanten

Van Zanten

A Van Zanten comic for the economist magazine ESB, about ‘circular economy’. My translation : 1) I have asked my cartoonist to take a step towards a circular economy. That won’t be easy. 2) The ink I am drawn with cannot be re-used. The paper? We don’t take the Nightwacth apart to kake socks of its canvas, he said. 3) But he made the effort to read through nine years of ESBs. 4) No joke was good enough for a re-run.

Een Van Zanten-strip voor het economische blad ESB, over ‘circulaire economie’.

Model

Model

A model taking a typical 21st century pose during our life drawing session yesterday.

Een model neemt een typisch 21ste eeuwse pose aan tijdens onze modeltekenavond.

Happy Valentine! – Fijne Valentijnsdag!

Happy Valentine! – Fijne Valentijnsdag!

A house

A house

A drawing of a house in Culemborg. It was birthday present for the husband of my client.

Een tekening van een huis in Culemborg – een verjaardagscadeautje voor de man van de opdrachtgeefster.

Nog een sneeuwman – Another snowman

Nog een sneeuwman – Another snowman

I like snowmen, I like making cartoons… this is the result.

Ik hou van sneeuwmannen, ik hou van het maken van cartoons… dit is het resultaat.

Van Zanten

Van Zanten

First Van Zanten comic of the year for the economist magazine ESB – an issue about all kinds of valuta, currencies and electronic payment solutions. My translation: 1) Man: Financial worries are só twentieth century! When I need money, I invent just another crypto-currency. 2) Man: Then, I make a silly speech in some community center and people bring me their money with a smile. 3) VZ: Crypto-currencies are the death-blow to the home printer.

Eerste strip van het jaar voor het economische tijdschrift ESB.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Every other Tuesday, I draw for children in the Prinses Maxima Centrum in Utrecht, the national center for research and treatment of children cancer. Sometimes, I receive drawings as well. The drawing on top was made by F. I gave her a private drawing workshop, teaching her step by step to draw a baby unicorn with its mother. The drawing below was made by P. After I made a drawing for her, she told me she likes to draw ordinary objects, but making them look cute. I got a cute birthday cake and a cute chocolate bar

Elke twee weken op dinsdag teken ik voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, het nationale centrum voor onderzoek naar en behandeling van kinderkanker. Soms krijg ik zelf ook tekeningen. De tekening bovenaan is gemaakt door F. Ik gaf haar een privé-tekenles en deed stap-voor-stap voor hoe je een baby-eenhoorn en haar moeder kunt tekenen. De tekening daaronder is gemaakt door P. Nadat ik een tekening voor haar had gemaakt, vertelde ze mij dat ze het leuk vindt om gewone voorwerpen te tekenen, die ze er dan schattig uit laat zien. Ik kreeg een schattige taart en een schattige chocoladereep.

More info/Meer informatie: https://www.tekenenvoorkinderen.nl/

Urban Sketchers NL

Urban Sketchers NL

This weekend, I had work to do for the Urban Sketchers Nederland. Friday, I visited Middelburg to prepare the Sketch Day of 18 May with Christien van Driel. She had done her job so well that we had time to sketch. It was very cold, so we made a quick sketch of the Oosterkerk. The huge cupola of the church confuses your sense of scale, dwarfing the houses in front of it.

Het afgelopen weekend had ik werk te doen voor Urban Sketchers Nederland. Vrijdag ging ik naar Middelburg om de Schetsdag van 18 mei voor te bereiden met Christien van Driel. Zij had haar werk zo goed gedaan dat we tijd hadden om nog te tekenen. Het was erg koud, dus we maakten een snelle schets van de Oosterkerk. De reusachtige koepel van die kerk maakt poppenhuisjes van de huizen ervoor en brengt zo je gevoel voor schaal en verhouding in de war.

On Saturday, we had a meeting of the Local Symposium Team in Amsterdam, to prepare the international USk-Symposium in July. Before the meeting, I made this sketch, in very cold conditions. Somehow, drawing keeps me warm.

Op zaterdag hadden we een vergadering van het Local Symposium Team in Amsterdam, ter voorbereiding van het internationale USk-Symposium in juli dit jaar. Voordat de vergadering begon, maakte ik deze schets in de vrieskou. Op een of andere manier houdt tekenen me warm.

Sneeuwpret – Snow fun

Sneeuwpret – Snow fun

Just a cartoon to practice digital painting.

Een cartoon om digitaal tekenen te oefenen.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Best results from yesterday’s life drawing session – first meeting of the year of our little drawing club.

De beste resultaten van gisteravond – de eerste modeltekenavond van het jaar van ons tekenclubje.

Dwarfs on a mountain top – Dwergen op een bergtop

Dwarfs on a mountain top – Dwergen op een bergtop

Sometimes I have to draw weird things, like this drawing of two happy dwarfs on a mountain top. Even weirder when you realise it is used in german lessons for 17-18 years old pupils.

Soms moet ik vreemde dingen tekenen, zoals deze twee blije dwergen op een bergtop. Nog vreemder als je je bedenkt dat deze tekening gebruikt wordt voor lessen Duits voor 17/18-jarige leerlingen.

Page 2 of 53 1 2 3 4 5 ... Last →