Mijn blog Berichten van Roger Klaassen - page 2

Happy Valentine! – Fijne Valentijnsdag!

Happy Valentine! – Fijne Valentijnsdag!

A house

A house

A drawing of a house in Culemborg. It was birthday present for the husband of my client.

Een tekening van een huis in Culemborg – een verjaardagscadeautje voor de man van de opdrachtgeefster.

Nog een sneeuwman – Another snowman

Nog een sneeuwman – Another snowman

I like snowmen, I like making cartoons… this is the result.

Ik hou van sneeuwmannen, ik hou van het maken van cartoons… dit is het resultaat.

Van Zanten

Van Zanten

First Van Zanten comic of the year for the economist magazine ESB – an issue about all kinds of valuta, currencies and electronic payment solutions. My translation: 1) Man: Financial worries are só twentieth century! When I need money, I invent just another crypto-currency. 2) Man: Then, I make a silly speech in some community center and people bring me their money with a smile. 3) VZ: Crypto-currencies are the death-blow to the home printer.

Eerste strip van het jaar voor het economische tijdschrift ESB.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Every other Tuesday, I draw for children in the Prinses Maxima Centrum in Utrecht, the national center for research and treatment of children cancer. Sometimes, I receive drawings as well. The drawing on top was made by F. I gave her a private drawing workshop, teaching her step by step to draw a baby unicorn with its mother. The drawing below was made by P. After I made a drawing for her, she told me she likes to draw ordinary objects, but making them look cute. I got a cute birthday cake and a cute chocolate bar

Elke twee weken op dinsdag teken ik voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, het nationale centrum voor onderzoek naar en behandeling van kinderkanker. Soms krijg ik zelf ook tekeningen. De tekening bovenaan is gemaakt door F. Ik gaf haar een privé-tekenles en deed stap-voor-stap voor hoe je een baby-eenhoorn en haar moeder kunt tekenen. De tekening daaronder is gemaakt door P. Nadat ik een tekening voor haar had gemaakt, vertelde ze mij dat ze het leuk vindt om gewone voorwerpen te tekenen, die ze er dan schattig uit laat zien. Ik kreeg een schattige taart en een schattige chocoladereep.

More info/Meer informatie: https://www.tekenenvoorkinderen.nl/

Urban Sketchers NL

Urban Sketchers NL

This weekend, I had work to do for the Urban Sketchers Nederland. Friday, I visited Middelburg to prepare the Sketch Day of 18 May with Christien van Driel. She had done her job so well that we had time to sketch. It was very cold, so we made a quick sketch of the Oosterkerk. The huge cupola of the church confuses your sense of scale, dwarfing the houses in front of it.

Het afgelopen weekend had ik werk te doen voor Urban Sketchers Nederland. Vrijdag ging ik naar Middelburg om de Schetsdag van 18 mei voor te bereiden met Christien van Driel. Zij had haar werk zo goed gedaan dat we tijd hadden om nog te tekenen. Het was erg koud, dus we maakten een snelle schets van de Oosterkerk. De reusachtige koepel van die kerk maakt poppenhuisjes van de huizen ervoor en brengt zo je gevoel voor schaal en verhouding in de war.

On Saturday, we had a meeting of the Local Symposium Team in Amsterdam, to prepare the international USk-Symposium in July. Before the meeting, I made this sketch, in very cold conditions. Somehow, drawing keeps me warm.

Op zaterdag hadden we een vergadering van het Local Symposium Team in Amsterdam, ter voorbereiding van het internationale USk-Symposium in juli dit jaar. Voordat de vergadering begon, maakte ik deze schets in de vrieskou. Op een of andere manier houdt tekenen me warm.

Sneeuwpret – Snow fun

Sneeuwpret – Snow fun

Just a cartoon to practice digital painting.

Een cartoon om digitaal tekenen te oefenen.

Modeltekenen – Life drawing

Modeltekenen – Life drawing

Best results from yesterday’s life drawing session – first meeting of the year of our little drawing club.

De beste resultaten van gisteravond – de eerste modeltekenavond van het jaar van ons tekenclubje.

Dwarfs on a mountain top – Dwergen op een bergtop

Dwarfs on a mountain top – Dwergen op een bergtop

Sometimes I have to draw weird things, like this drawing of two happy dwarfs on a mountain top. Even weirder when you realise it is used in german lessons for 17-18 years old pupils.

Soms moet ik vreemde dingen tekenen, zoals deze twee blije dwergen op een bergtop. Nog vreemder als je je bedenkt dat deze tekening gebruikt wordt voor lessen Duits voor 17/18-jarige leerlingen.

De Muur 63

De Muur 63

I always love the cycling magazine ‘De Muur’, but the latest number (63) with the theme of ‘cycling families’ must be one of the best issues I ever read. It all starts with the sweet cover picture of grandfather Raymond Poulidor and grandson Matthieu van der Poel. The magazine is filled with family trees and articles about brothers, uncles and cousins, fathers and sons (and sometimes mothers, daughters and sisters) on racing bikes. The issue closes with one of the best episodes of the magnificent series of interviews by Nando Boers, this time with Tom Stamsnijder. Recommended!

Ik geniet van elk nummer van het wielertijdschrift ‘De Muur’, maar het laatste nummer (63) is een van de allerbeste nummers die ik ooit heb gelezen. Het begint al meteen met een ontroerende coverfoto van opa Raymond Poulidor en kleinzoon Matthieu van der Poel. Daarna staat het blad vol met stambomen en artikelen over broers, ooms en neven, vaders en zonen (en zo nu en dan een moeder, tante, dochter en een zus) op een racefiets. De afsluiter is een van de beste afleveringen uit de serie interviews van Nando Boers, deze keer met Tom Stamsnijder. Warm aanbevolen!

1003

1003

Whenever I log in to my website to write posts or add drawings, I see the total number of blog posts. I knew I was approaching the magic number 1000, so I was thinking of a special post to celebrate my jubilee… when all of a sudden I noticed I had passed it. So this is my 1003rd post since I started my blog in november 2007. Congratulations to myself.

Elke keer dat ik inlog op mijn website om nieuwe berichten te schrijven of tekeningen toe te voegen, zie ik het totaal aantal blogberichten dat ik heb gemaakt. Zo wist ik dat ik het magische getal van 1000 berichten naderde, dus ik begon al na te denken over een bijzonder bericht om het jubileum te vieren… totdat ik ineens zag dat ik de grens van 1000 al voorbij was. Dus dit is dan mijn 1003de blogbericht sinds ik mijn blog begon in 2007. Felicitaties aan mezelf.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday, I made drawings for the children in the Prinses Maxima Centrum, the national center for research and treatment of children cancer. I often get questions if this volunteer work isn’t very heavy and depressing. Well: it is not. Of course, I meet very sick children, but I always do my best to make them happy – if only for a very short moment. Most of the children I meet are surprisingly fit and energetic (sometimes also for a very short moment). And I meet children with remarkable hobbies. Yesterday I met S. in the Day Treatment Department. He is a huge fan of dredger ships. He told me everything about suction hoppers, dry docks, and ship paints and he watched carefully as I drew the dredge ship ‘Deo Gloria’ after a tiny picture on his phone. After my drawing was finished, S. made a photo of it and sent it to Deo Gloria’s captain – who reacted immediately and teased S. that he didn’t recognise his ship. I like that!

Gisteren maakte ik weer tekeningen voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum, het Nederlandse centrum voor onderzoek en behandeling van kinderkanker. Ik krijg vaak de vraag of dit vrijwilligerswerk niet erg zwaar is. Nou: nee. Natuurlijk kom ik bij erg zieke kinderen, maar ik doe altijd mijn best om ze blij te maken – al is het maar voor een kort moment. De meeste kinderen die ik tegenkom zijn echter verrassend fit en energiek (soms ook maar voor een kort moment). En ik ontmoet kinderen met opmerkelijke hobbies. Zo kwam ik gisteren S. tegen op de Dagbehandeling. Hij is een grote fan van baggerschepen. Hij vertelde me alles over hopperzuigers, droogdokken en scheepsverven, en hij keek nauwkeurig toe terwijl ik het baggerschip ‘Deo Gloria’ natekende van een klein fotootje op zijn mobiel. Toen de tekening klaar was, maakte S. er een foto van en die stuurde hij naar de kapitein van de Deo Gloria – die meteen reageerde en S. plaagde dat hij zijn schip niet herkende. Vind ik leuk!

Investigate – Onderzoeken (3)

Investigate – Onderzoeken (3)

The third (and last) conversation plate about the theme ‘Investigate’, for the oldest children of primary schools.

De derde (en laatste) praatplaat over het thema ‘Onderzoeken’, voor de oudste kinderen van de basisschool.

Museum Volkenkunde

Museum Volkenkunde

Today I went drawing in the Museum Volkenkunde (National Museum for Ethnology) in Leiden. It is a great musuem to sketch, although it can be a bit too dark for colour sketches. Above you see an funeral statue from Congo; below you see a lama jug from the Andes. I made a lot more sketches! You can see them all here.

Vandaag tekende ik in Museum Volkenkunde in Leiden. Het is een prachtig museum, al is het hier en daar te donker om goed met kleur te kunnen werken. Boven zie je een grafbeeld uit Congo, hieronder een lamakruik uit de Andes. Maar ik maakte nog veel meer schetsen! Je kunt ze allemaal zien op deze pagina.

Winterwelvaart Groningen

Winterwelvaart Groningen

Last Saturday, I went to the Sketch Day of Urban Sketchers Netherlands and Urban Sketchers Groningen. We made sketches of the maritime event called ‘Winterwelvaart’: classic ships that could be visited in the city center of Groningen. Due to the rain, my sketches have some water damage, but notwithstanding the weather, I had a great day! Thanks to the organisation!

Afgelopen zaterdag ging ik naar de Schetsdag van Urban Sketchers Nederland en Urban Sketchers Groningen. We maakten schetsen van het maritieme evenement ‘Winterwelvaart’: klassieke schepen die je kon bezoeken in het centrum van Groningen. Vanwege de regen hebben mijn tekeningen lichte waterschade, maar ondanks het weer had ik een prachtige dag. Dank aan de organisatie!

Fijne Kerstdagen – Merry Christmas!

Fijne Kerstdagen – Merry Christmas!


Van Zanten

Van Zanten

Last Van Zanten comic of the year in the economist magazine ESB. My translation: 1) Grandson: Tens of years already, there has been a huge difference in school results of children of lower or higher educated parents 2) Grandson: Because you didn’t finish school, you have put our family at a disadvantage for generations to come , grandpa! 3) VZ: I will repair my mistakes! Everything for your future! 4) Teacher: We have a new boy in our group today. Let’s sing a song for him!

De laatste Van Zantenstrip voor het economische tijdschrift ESB voor dit jaar.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Yesterday was my last drawing day of this year at the Prinses Maxima Centrum, the hospital where children with cancer are treated. I started this volunteer work for the foundation ´Tekenen voor Kinderen´ in June, when the Prinses Maxima Centrum opened its doors. Some 25 artists make drawings for children in 55 hospitals in the Netherlands. The goal of the foundation is to make children forget their illness and to make them happy. The truth is, the children make me happy too. To be continued in the next year!

Gisteren was het alweer mijn laatste tekendag van dit jaar in het Prinses Maxima Centrum, het ziekenhuis waar kinderen met kanker worden behandeld. Ik begon met dit vrijwilligerswerk voor de Stichting ´Tekenen voor Kinderen´ in juni, toen het Prinses Maxima Centrum open ging. Ongeveer 25 tekenaars maken tekeningen voor kinderen in 55 ziekenhuizen in Nederland. Het doel van de stichting is om kinderen even hun ziekte te laten vergeten en ze blij te maken. De waarheid is dat de kinderen mij ook blij maken. Wordt vervolgd in 2019!

More info / Meer informatie: klik hier.

Onderzoeken – Investigate (2)

Onderzoeken – Investigate (2)

Another ‘conversation plate’ for primary school pupils (ages 6-8) about investigation. Define a problem, design tests, make a planning, measure and record results, process the data, etc.

Een andere praatplaat voor basisschoolleerlingen (6-8 jaar) over ‘Onderzoeken’. Beschrijf een probleem, bedenk experimenten, maak een planning, meet en leg meetresultaten vast, verwerk de resultaten, enzovoorts.

Prinses Maxima Centrum

Prinses Maxima Centrum

Tuesday, I went to the Prinses Maxima Centrum to make drawings for the children who are treated there for cancer. Sometimes, You meet children that don’t want a drawing, because they can draw everything themselves. Like Iris: she knew how to draw a dragonfly. I proposed a drawing battle, but she was much quicker than me: she drew this sweet little dragonfly before I could even take a pencil out of my pencil case. To give me more time to draw my dragonfly, she made another drawing: a new dragonfly, with a house with a front door, windows, blue roof tiles and a chimney. It took enough time for me to draw a dragonfly for her, and an extra drawing of a cat and a butterfly.

Afgelopen dinsdag tekende ik weer voor de kinderen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, die daar worden behandeld voor kanker. Soms kom je dan kinderen tegen die geen tekening willen, omdat ze zelf al alles kunnen tekenen. Zoals Iris: zij wist precies hoe ze een libelle moest tekenen. Ik stelde voor om een tekenwedstrijd te houden, maar zij was veel sneller dan ik: ze had deze schattige libelle getekend nog voordat ik een potlodd uit mijn etui had gepakt. Om me meer tijd te geven, maakte ze een nieuwe tekening: opnieuw een libelle, maar deze keer met een huis met een voordeur, ramen, blauwe dakpannen en een schoorsteen. Het gaf mij voldoende tijd om mijn libelle voor haar te tekenen, en nog een extra tekening van een poes met een vlinder.

Page 2 of 52 1 2 3 4 5 ... Last →