kraai-1

In 2002 I got one of my first really big assignments: to make 600+ drawings for a dictionary (Van Dale). These drawings were printed very, very small (20 x 20 mm), so they had to be very simple. This is one of the drawings I like the most.

In 2002 kreeg ik één van mijn eerste echt grote opdrachten: 600+ tekeningen voor een woordenboek (Van Dale). De tekeningen werden erg klein (20 x 20 mm) afgedrukt, dus ze moesten heel eenvoudig zijn. Dit vind ik één van de mooiste tekeningen.