Black&white illustrations for lessons about ‘prices’ and ‘value’.

Zwartwit illustraties voor lessen over ‘prijzen’ en ‘waarde’.