A waiting room with some strange patients, drawn for german language lessons.

Een wachtkamer met vreemde pati├źnten, getekend voor lessen Duits.